Kältetrockner Typ AD35 AIRCRAFT 7291

Nennvolumenstrom 35 m³/h, Betriebsdruck max 16 bar, Anschlusswert 220V 1,1A, Rohrleitungsanschluss 1/2″, Kondensatableiter Bekomat, Steuertafel, Gewicht ca. 23kg, Betriebsanleitung

Kolbenkompressor Typ ZS 100 Arc AIRCRAFT 7282

Anschlusswert 380V 4,4kW, Behältervolumen 100 Ltr, Betriebsdruck 10 bar, fahrbar, 16-A-Stecker, Volumenstrom 720 L/min, Betriebsanleitung