Bandsäge Typ 700 PEHAKA 7361

Anschlusswert 380V 2,5kW 5,8A, Umlenkrollen Sägeband Durchmesser 700 mm, Durchlaßöffnung 670 mm, Sägebandführung oben, Stern-Dreieck-Schalter, Anschlag